Kể từ tháng 3/2020, Canada đã tìm cách giúp đỡ các sinh viên quốc tế gặp phải sự gián đoạn do ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.
Theo lệnh cấm được ban hành trước đó, chỉ có công dân và thường trú nhân được phép
Một hướng dẫn mới được đưa ra cho công dân, thường trú nhân, người xin tạm trú và gia đình của họ ở Canada để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.