Sinh viên quốc tế toàn thời gian có giấy phép du học có thể làm việc trong và