Canada đã tổ chức một vòng mời mới thông qua hệ thống Express Entry vào ngày 4 tháng 3.
Số sinh viên quốc tế ở Canada đã tăng lên gấp 3 lần trong thập kỷ qua và lên đến con số 642.000 trong năm 2019 và xếp thứ 3 sau Hoa Kỳ và Úc.