thu-phu-ontario

Thủ phủ Ontario

Đây là trung tâm tài chính kỹ nghệ của Canada, có thác nước nổi tiếng thế giới Niagara,
Tagged under: