Kể từ tháng 3/2020, Canada đã tìm cách giúp đỡ các sinh viên quốc tế gặp phải sự gián đoạn do ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.
Trong những tuần tới, sinh viên quốc tế tại Canada sẽ tham gia khóa học trực tuyến. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc họ xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp - Post Graduation Work Permit (PGWP).
Số sinh viên quốc tế ở Canada đã tăng lên gấp 3 lần trong thập kỷ qua và lên đến con số 642.000 trong năm 2019 và xếp thứ 3 sau Hoa Kỳ và Úc.
chính phủ liên bang đang làm việc với các trường cao đẳng và đại học để thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn ở Canada
Tagged under:
Số lượng người Việt Nam học ở tất cả các cấp ở Canada đã tăng 46% so với năm trước lên 20.330 vào năm 2018
Nova Scotia gần đạt được mục tiêu năm 2024 là giữ lại 10% sinh viên quốc tế trong tỉnh sau khi họ tốt nghiệp