Cơ quan di trú Canada đã tuyên bố chương trình thí điểm AIPP sẽ được kéo dài thêm 2 năm, đến tháng 12 năm 2021