saskatchewan

Saskatchewan

Saskatchewan còn được gọi là vựa bánh mì của Canada, nổi tiếng về đồng lúa và đồng cỏ.
Tagged under: