Trong những tuần tới, sinh viên quốc tế tại Canada sẽ tham gia khóa học trực tuyến. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc họ xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp - Post Graduation Work Permit (PGWP).