Nova Scotia gần đạt được mục tiêu năm 2024 là giữ lại 10% sinh viên quốc tế trong tỉnh sau khi họ tốt nghiệp
2018 là năm Nova Scotia chào đón số người nhập cư nhiều nhất từ trước đến nay
Tagged under:
nova-scotia-new-brunswick-tinh-bang-du-hoc-va-dinh-cu-ca-gia-dinh
Là một trong 4 tỉnh bang năm trong chương trình định cư AIPP, nên New Brunswick và Nova