Thí điểm nhập cư Nông Nghiệp - Thực Phẩm đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Canada đang thực hiện các bước để tiếp tục thu hút nhân tài toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới trong bối cảnh toàn thế giới nỗ lực để ngăn chặn đại dịch coronavirus.
Nhập cư có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Canada
Tagged under: , ,