Sinh viên quốc tế và người thân khi đến Canada trong mùa dịch cần nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định mới của Chính phủ nước này.