Chính phủ Canada đang thực hiện các bước quan trọng để làm cho nhà ở dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn ở Canada, đặc biệt là đối với người mua nhà lần đầu