Canada đã tổ chức một vòng mời mới thông qua hệ thống Express Entry vào ngày 4 tháng 3.
Các nhà quản lý nhân sự (NOC 0112) là đối tượng đang rất cần ở Canada, có vị trí cao trong danh sách nghề nghiệp liên bang và cấp tỉnh.
Chương trình đề cử người nhập cư của bang Saskatchewan đã cập nhật danh sách nghề nghiệp theo yêu cầu cho Chương trình đề cử cấp tỉnh
Trong tháng 2 ở Canada đã chứng kiến một đợt tăng việc làm và kết quả này được thúc đẩy bởi tỉnh Ontario và sự gia tăng trong công việc toàn thời gian