Trong tháng 2 ở Canada đã chứng kiến một đợt tăng việc làm và kết quả này được thúc đẩy bởi tỉnh Ontario và sự gia tăng trong công việc toàn thời gian