Sinh viên quốc tế và người thân khi đến Canada trong mùa dịch cần nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định mới của Chính phủ nước này.
Số lượng người Việt Nam học ở tất cả các cấp ở Canada đã tăng 46% so với năm trước lên 20.330 vào năm 2018