Số liệu của Chính phủ Canada cho thấy số người có Giấy phép học tập ở đây đã tăng lên hơn nửa triệu trong năm 2018
Canada chiếm khoảng 2/5 lục địa Bắc Mỹ, khiến nó trở thành quốc gia lớn thứ hai trên
Ontario đã dẫn đầu các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada về mức tăng việc làm ròng
Chính phủ Trudeau công bố chi 113 triệu đô la để cải thiện các dịch vụ trước khi
Tagged under: