dao-hoang-tu-edward

Đảo Hoàng Tử Edward

Đảo Hoàng tử Edward (tiếng Anh: Prince Edward Island (PEI) là một tỉnh bang của vùng miền đông