Cơ quan di trú Canada đã tuyên bố chương trình thí điểm AIPP sẽ được kéo dài thêm 2 năm, đến tháng 12 năm 2021
Những người làm điều dưỡng sẽ có thể đưa vợ/chồng và con cái của họ đến Canada và có thể thường trú theo hai chương trình thí điểm mới.