chinh-phu-canada

Chính Phủ Canada

Dân Chủ Nghị Viện Liên Bang và Quân Chủ Lập Hiến. Canada là một liên bang, vì vậy
Tagged under: