Canada chiếm khoảng 2/5 lục địa Bắc Mỹ, khiến nó trở thành quốc gia lớn thứ hai trên