ban-dao-nova-scotia

Bán đảo Nova Scotia

Bán đảo Nova Scotia dài 580 km, bốn bề là Đại Tây Dương, vịnh Fundy, Eo Northumberland và
Tagged under: