Nova Scotia gần đạt được mục tiêu năm 2024 là giữ lại 10% sinh viên quốc tế trong tỉnh sau khi họ tốt nghiệp
Cơ quan di trú Canada đã tuyên bố chương trình thí điểm AIPP sẽ được kéo dài thêm 2 năm, đến tháng 12 năm 2021