Nhập cư của Alberta đã tăng 7% trong phân bổ đề cử cấp tỉnh của chính phủ liên bang cho năm 2019
Ontario sẽ có thể đề cử 6.900 ứng cử viên nhập cư cho thường trú nhân Canada thông qua chương trình Immigrant Nominee Program năm 2019
Chính phủ Canada đang thực hiện các bước quan trọng để làm cho nhà ở dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn ở Canada, đặc biệt là đối với người mua nhà lần đầu
Trong tháng 2 ở Canada đã chứng kiến một đợt tăng việc làm và kết quả này được thúc đẩy bởi tỉnh Ontario và sự gia tăng trong công việc toàn thời gian
Nova Scotia gần đạt được mục tiêu năm 2024 là giữ lại 10% sinh viên quốc tế trong tỉnh sau khi họ tốt nghiệp
Diện nhập cư Semi-Skilled là chương trình đề cử Tỉnh British Columbia (BC PNP) là một cách để người lao động được trở thành thường trú nhân tại B.C
Cơ quan di trú Canada đã tuyên bố chương trình thí điểm AIPP sẽ được kéo dài thêm 2 năm, đến tháng 12 năm 2021
Tháng trước đã có một số thông báo nhập cư quan trọng từ tỉnh Quebec
Tagged under:
Những người làm điều dưỡng sẽ có thể đưa vợ/chồng và con cái của họ đến Canada và có thể thường trú theo hai chương trình thí điểm mới.
Chương trình thí điểm nhập cư ở nông thôn và miền Bắc British Columbia sẽ giúp chính quyền giải quyết các thách thức liên quan đến dân số già và thiếu lao động.
Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo chương trình thí điểm Giấy phép
Chúng tôi đã tổng hợp một số yếu tố an toàn quan trọng nhất mà những người mới đến có thể muốn biết thêm khi xem xét nhập cư Canada!
Tagged under: ,