peq

Quebec Skilled Worker

Các ứng viên diện Skilled Worker có ý định cư trú tại Montreal hoặc tại một thành phố
Tagged under:
federal-skilled-worker

Federal Skilled Worker

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Hồ sơ của ứng viên cho chương trình Federal Skilled
Tagged under:
canada-federal-skilled-trades-class-fstc

Canada Federal Skilled Trades Class (FSTC)

FSTC cho phép ứng viên có job offer hoặc chứng nhận hợp lệ để làm việc trong một