saskatchewan-immigrant-nominee-program-sinp

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

SINP là Chương trình đề cử của Tỉnh bang Saskatchewan. Thông qua chương trình này, những ứng viên
prince-edward-island-provincial-nominee-program-pei-pnp

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

PEI PNP là Chương trình đề cử của tình Prince Edward Island. Thông qua chương trình này, những
ontario-immigrant-nominee-program-oinp

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario được gọi là Ontario Immigrant Nominee Program (OINP). Thông qua chương
nova-scotia-nominee-program-nsnp

Nova Scotia Nominee Program (NSNP)

NSNP là Chương trình đề cử của tỉnh bang Nova Scotia. Thông qua chương trình này, những ứng
newfoundland-and-labrador-provincial-nominee-program-nlpnp-01

Newfoundland And Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP)

Chương trình NLPNP là Chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland & Labrador. Thông qua chương trình này,
new-brunswick-provincial-nominee-program-nbpnp

New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP)

New Brunswick là tỉnh duy nhất song ngữ chính thức ở Canada, với khoảng 30% dân số nói
manitoba-provincial-nominee-program-mpnp

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

MPNP là Chương trình đề cử của tỉnh bang Manitoba. Thông qua chương trình này, những người nhập